«powrót

marianie

Marianie są pierwszym zgromadzeniem męskim założonym w Polsce i przez Polaka, sługę Bożego o. Stanisława Papczyńskiego w 1673 r.

Po rozkwicie w XVIII w., przeżyli głęboki kryzys wskutek rozbiorów, po czym odnowieni zostali przez bł. Jerzego Matulewicza na początku XX stulecia.

Centrum duchowości marianów jest misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, poprzez które Maryja pobudza współbraci do ufności w nieskończoną owocność dzieła odkupienia, do unikania wszelkiego nawet najmniejszego grzechu, do gorącego ukochania czystości serca, do przepojenia całego życia łaską i miłością Boga, do budowania Kościoła w jedności, aby był święty i nieskalany.

Na świecie jest 578 marianów, w tym 273 Polaków. Działalność duszpasterska marianów skupia się na pracy w parafiach, których prowadzą w Polsce 16.

Ponadto opiekują się sanktuarium maryjnym w  Licheniu oraz w Stoczku Warmińskim . Zgromadzenie poprzez własne wydawnictwo rozpowszechnia książki i czasopisma religijne, koncentrując się zwłaszcza na literaturze teologicznej poświęconej Matce Bożej.

Polscy błogosławieni marianie to: ks. Antoni Leszczewicz , ks. Jerzy Kaszyra .

Pełna nazwa: Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (MIC).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.