«powrót

michalici

Michalici zajmują się wychowywaniem młodzieży, zwłaszcza najuboższej i zaniedbanej religijnie. Cel ten realizują przez prowadzenie ośrodków wychowawczych, oratoria, pracę duszpasterską, wydawniczą, a także rekolekcyjną i misyjną, także poza granicami Polski.

Duchowość michalitów streszczają hasła zgromadzenia: „Któż jak Bóg!” oraz „Powściągliwość i praca”.

Zgromadzenie założył ks. Bronisław Markiewicz na przełomie XIX i XX w. w Polsce. Na świecie jest 339 michalitów, w tym 322 Polaków.

Na polu ewangelizacyjnym osiągnięcia ma ich wydawnictwo „Michalineum”, należące dziś do czołowych wydawnictw katolickich w Polsce oraz czasopisma „Powściągliwość i Praca” i „Któż jak Bóg!”.

W Polsce prowadzą 3 sanktuaria – Matki Bożej Królowej Polski w Miejscu Piastowym, Matki Bożej Fatimskiej w Górkach, Matki Bożej Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych.

Pracują także poza granicami Polski, m.in. w Europie, obu Amerykach i Australii.

Polscy błogosławieni michalici to Bronisław Markiewicz , ks. Wojciech Nierychlewski , ks. Władysław Błądziński . Michalitą był też pierwszy biskup radomski Jan Chrapek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła (CSMA).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.