«powrót

misjonarze

Celem misjonarzy jest głoszenie Ewangelii ubogim na wzór Chrystusa poprzez prowadzenie misji i rekolekcji parafialnych oraz formację duchownych i świeckich. Zgromadzenie założył w 1625 r. we Francji św. Wincenty a'Paulo , w Polsce są od 1651 r. Jego członkowie składają dodatkowy czwarty ślub wytrwałości, tzn. wierności przez całe życie charyzmatowi zgromadzenia. Na świecie jest 4100 misjonarzy, w tym 307 Polaków.

W Polsce misjonarze prowadzą misje i rekolekcje parafialne m.in. w ramach swoich ponad 40 parafii, a także opiekują się sanktuarium Matki Bożej Odporyszowskiej w Odporyszowie. Formacji duchownych i świeckich służy też praca wydawnictw: Instytutu Wydawniczego „Nasza Przeszłość” i Wydawnictwa Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.

Z inspiracji i pod opieką misjonarzy działają ruchy skupiające świeckich: Apostolat Maryjny, Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo i Konferencje św. Wincentego á Paulo. Z kościoła księży misjonarzy Świętego Krzyża w Warszawie transmitowana jest co niedziela radiowa Msza św.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Świętego Wincentego á Paulo (CM).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.