«powrót

misjonarze Krwi Chrystusa

Założeni przez św. Kaspra del Bufalo w 1815 r. misjonarze Krwi Chrystusa pełnią posługę słowa Bożego poprzez misje i rekolekcje parafialne oraz zamknięte.

W swoich domach, w ramach apostolstwa „domu misyjnego”, prowadzą tzw. „pierwszą pomoc” – w miarę możliwości przyjmują dorosłych, młodzież, dzieci i rodziny znajdujące się w trudnościach.

Na świecie jest 511 misjonarzy Krwi Chrystusa, w tym 42 Polaków. W Polsce są od początku lat osiemdziesiątych XX w.

Główny cel apostolstwa misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce to odnowa życia kapłańskiego i parafialnego oraz pomoc duszpasterzom. Cel ten jest realizowany przede wszystkim przez apostolstwo misji i rekolekcje parafialne.

Zgromadzenie podejmuje również formację duchową w ramach Wspólnoty Krwi Chrystusa. Jest to ruch katolicki zrzeszający na świecie ok. 10 tys. członków, w Polsce istniejący od 1981 r. Członkowie ruchu modlą się indywidualnie do Krwi Chrystusa, bądź też spotykają się w grupach modlitewnych lub misyjno-charytatywnych.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Misjonarzy Przenajdroższej Krwi Chrystusa (CPPS).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.