«powrót

misjonarze Świętej Rodziny

Celem misjonarzy Świętej Rodziny jest apostolat misyjny, apostolat powołań, także spóźnionych, oraz apostolat rodzin.

Swoje powołanie misjonarze Świętej Rodziny realizują szczególnie tam, gdzie nie ma jeszcze Kościoła, albo już zamiera, lub gdzie ludzie pozostają z dala od Boga. Zgromadzenie założył ks. Jan Chrzciciel Berthier w 1895 r., w Polsce jest od 1921 r. Założyciel pragnął, aby Święta Rodzina była wzorem życia duchowego misjonarzy, ponieważ w niej wzrastał Jezus Chrystus. Jednocześnie w niej znalazła najpełniejszy wyraz odpowiedź człowieka na dar Boży.

Na świecie zgromadzenie liczy 897 członków, w tym 230 Polaków. 31 polskich członków zgromadzenia pracuje w 7 krajach misyjnych; 41 kapłanów w 8 krajach objęło borykające się z trudnościami personalnymi placówki duszpasterskie.

W kraju misjonarze Świętej Rodziny podejmują działalność rekolekcyjno-misyjną i duszpasterstwo wśród uzależnionych, prowadzą 11 parafii, 5 kapelanii i sanktuarium Matki Bożej Góreckiej w Górce Klasztornej , przy którym działa od 1987 r. filia Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny (MSF).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.