«powrót

pasjoniści

Powołaniem pasjonistów jest głoszenie Ewangelii męki Jezusa Chrystusa swoim życiem i apostolstwem.

Oprócz trzech ślubów zakonnych, składają czwarty – krzewienia w sercach wierzących pamiątki męki Jezusa Chrystusa. Ślub ten zobowiązuje zakonników do szerzenia słowem i czynem Tajemnicy Paschalnej i pogłębiania świadomości jej znaczenia oraz wartości dla każdego człowieka i całego świata.

Pasjoniści podejmują się kierownictwa duchowego, poświęcają się ewangelizacji i reewangelizacji, przede wszystkim ubogich, opuszczonych i zaniedbanych. Wśród rozmaitych form posługi słowa, wyróżnia się głoszenie misji świętych i rekolekcji.

Zgromadzenie założył w 1720 r. św. Paweł od Krzyża, w Polsce istnieje od 1923 r.

Na świecie jest 2370 pasjonistów, w tym 70 Polaków.

Oprócz tradycyjnych form duszpasterstwa w parafiach w Polsce pasoniści rozwinęli pasyjny Ruch Młodych „Getsemani”. Ma on za zadanie kształtowanie młodych chrześcijan w duchu pasyjnym zgodnie z duchowością, dla której inspirację stanowi spuścizna św. Pawła od Krzyża.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Męki Jezusa Chrystusa (CP).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.