«powrót

saletyni

Zgromadzenie saletynów powstało w celu głoszenia i wypełniania orędzia Matki Bożej przekazanego w 1846 r. w La Salette. Istotą tego orędzia jest wezwanie ludzi do pokuty i pojednania z Bogiem oraz zapowiedź Bożych kar dla grzeszników i obietnica obfitych łask dla nawróconych.

Podstawowym rysem duchowości zgromadzenia i jego członków jest szeroko pojęta posługa pojednania wśród Ludu Bożego. Specyficznym rysem apostolstwa saletynów jest posługa pojednania na rzecz Kościoła lokalnego i powszechnego.

Zgromadzenie powstało w 1852 r., w Polsce jest od 1902 r. Na świecie jest 910 saletynów, w tym 223 Polaków.

Polscy saletyni głoszą Ewangelię na misjach. Specyficznym polem ich pracy apostolskiej są misje i rekolekcje parafialne, które głoszą w całym kraju. Obsługują również miejsca pielgrzymkowe i parafie, których prowadzą w Polsce 13. Jako apostołowie pojednania z wielką gorliwością poświęcają się sprawowaniu sakramentu pokuty. Najważniejszym ich domem zakonnym w Polsce i głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej Saletyńskiej jest Dębowiec k. Jasła, gdzie w sanktuarium znajduje się koronowana figura Matki Bożej Saletyńskiej.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette (MS).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.