«powrót

salwatorianie

Salwatorianie są powołani do głoszenia wszystkim ludziom, że Jezus jest jedynym Zbawicielem.

Aby zrealizować to powołanie, gotowi są rozszerzać, bronić i umacniać wiarę katolicką na całym świecie, apostołując wszędzie, wszystkim ludziom, wszelkimi sposobami i środkami.

Zgromadzenie założył ks. Franciszek Maria od Krzyża Jordan w 1881 r., w Polsce istnieje od 1900 r. Na świecie jest 1168 salwatorianów, w tym 447 Polaków, z czego 146 pracuje zagranicą.

Salwatorianie realizują swoją pracę apostolską, oddając się m.in. misjom zagranicznym, ewangelizacji przez środki masowego przekazu, posłudze formacji duchowej i intelektualnej młodzieży, pracy duszpasterskiej w parafiach i przy sanktuariach, głoszeniu misji i rekolekcji, a także pracy naukowej.

W Polsce zgromadzenie prowadzi 30 parafii, 1 ośrodek duszpasterski, 2 sanktuaria, 3 domy rekolekcyjne oraz Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Wydaje dwumiesięcznik „Salwator”, o charakterze informacyjno-formacyjnym oraz periodyk „Zeszyty Formacji Duchowej”. Opiekuje się także Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej, którego celem jest troska o duchowy rozwój salwatorianów świeckich.

Pełna nazwa: Towarzystwo Boskiego Zbawiciela (SDS).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.