«powrót

sercanie biali

Celem sercanów białych jest krzewienie nabożeństwa do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz odtwarzanie czterech okresów życia Pana Jezusa: lat dziecięcych przez wychowanie dzieci i młodzieży, życia ukrytego przez adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, życia publicznego przez misje krajowe, zagraniczne i rekolekcje oraz męki przez ducha umartwienia.

Zgromadzenie powstało w 1800 r. w celu odnowy duchowej Francji po rewolucji, w Polsce jest od 1946 r. Na świecie jest ok. 1000 sercanów białych, w tym 61 Polaków.

Polska prowincja sercanów ma 8 wspólnot regionalnych i 3 poza granicami kraju: w Bawarii, Wiedniu, i Norwegii.

W naszym kraju sercanie prowadzą 7 parafii, w jednej z nich, w Starym Wielisławiu, znajduje się sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Zajmują się duszpasterstwem parafialnym, organizują rekolekcje i dni skupienia. Prowadzą także duszpasterstwo młodzieży i powołaniowe. I

stnieje gałąź świecka wspólnoty – „Sodalicja Najświętszych Serc Jezusa i Maryi”, której członkowie zobowiązują się żyć misją i duchem zgromadzenia.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza (SSCC).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.