«powrót

słudzy Maryi

Zgromadzenie zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego w 1883 r. Celem sług Maryi jest naśladowanie ukrytego życia Najświętszej Rodziny z Nazaretu i współdziałanie z Bogiem w uświęcaniu pracy ludzkiej.

Rozkwit tego bezhabitowego zgromadzenia, skupiającego tylko braci, przypada na okres międzywojenny, kiedy m.in. prowadzili 30 własnych pracowni rzemieślniczych, w których uczyli młodzież zawodu.

Cechą charakterystyczną zgromadzenia jest charyzmat życia ukrytego. W myśl wskazań założyciela ukryte życie zakonne polega na dążeniu do doskonałej miłości drogą rad ewangelicznych, bez zewnętrznych oznak konsekracji i bez ujawniania wobec świata swego powołania.

Zgodnie z tradycją zgromadzenia jednym ze sposobów realizacji charyzmatu jest prowadzenie warsztatów kształcących w rzemiośle i sztuce rolniczej.

Obecnie zgromadzenie liczy 4 członków.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Braci Sług Maryi Niepokalanej (SMI).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.