«powrót

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka jest akcją o charakterze religijnym i moralnym. Została powołana przez ks. Franciszka Blachnickiego Ruch Światło-Życie , jako odpowiedź na apel Jana Pawła II. Zawołaniem są słowa "Nie lekajcie się!", a piosenką - "Serce wielkie nam daj".

Krucjata Wyzwolenia Człowieka skupia ludzi nastawionych na walkę ze społecznym zagrożeniem alkoholizmu. Do ruchu należeć mogą tylko całkowici abstynenci, ponieważ, jak czytamy w dokumencie założycielskim „Człowiek pijący umiarkowanie (…) nie wnosi pozytywnego wkładu do walki z klęską społeczną”.

Do KWC można przystąpić poprzez podpisanie zobowiązania abstynenckiego, które zobowiązuje członka do nieczęstowania alkoholem, oraz zakazuje jego kupna.

Główną patronką Krucjaty jest Maryja Niepokalana, Matka Kościoła. Drugim patronem KWC jest święty Stanisław , biskup i męczennik, patron ładu moralnego w Polsce. Za swego patrona KWC uznaje także świętego Maksymiliana Kolbego .

Ruch wydaje także kwartalnik „Eleuteria”.

Więcej informacji o działalności KWC, jej założeniach programowych oraz historii znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej ruchu www.kwc.oaza.org.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.