«powrót

Jozafat Kocyłowski

Bł. Jozafat (Józef ) Kocyłowski urodził się 3 marca 1876 r. we wsi Pakoszówka w powiecie Sanockim. W 1907 r. otrzymał święcenia kapłańskie i wkrótce został mianowany profesorem teologii w seminarium duchownym w Stanisławowie.

W 1911 r. wstąpił do bazylianów i otrzymał zakonne imię Jozafat. Po złożeniu ślubów zakonnych został profesorem teologii w Lawrowie, a w roku 1914 rektorem tymczasowego seminarium dla grekokatolików na Morawach.

W 1916 r. powrócił do Lwowa i złożył śluby wieczyste w zakonie.

W 1916 r. otrzymał nominację na grekokatolickiego biskupa przemyskiego. Aktywnie kierował swoją diecezją, stając się jednym z architektów renesansu religijnego grekokatolików w okresie międzywojennym. Aresztowany dwukrotnie w latach 1945-1946 przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa został ostatecznie przekazany władzom sowieckim i po odmowie przejścia na prawosławie skazany na wieloletnie więzienie.

Zmarł w obozie w Czapaiwka pod Kijowem 17 listopada 1947 r. jako męczennik za wiarę katolicką.

Beatyfikowany został we Lwowie przez Jana Pawła II 27 czerwca 2001 r., w tym dniu przypada jego wspomnienie liturgiczne.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.