«powrót

br. Józef Zapłata

Br. Józef Zapłata żył w latach 1904-1945. Do zgromadzenia braci Serca Jezusowego wstąpił w 1927 r. W latach 1935-1937 był zakrystianem w kościele św. Elżbiety we Lwowie. Był także przełożonym tamtejszej wspólnoty i mistrzem nowicjatu. Pracował również jako urzędnik w kurii arcybiskupiej w Poznaniu. 3 września 1939 r. został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym. Trafił do Dachau, gdzie otrzymał numer 22099. Na apel dowództwa obozowego zgłosił się dobrowolnie do pielęgnacji chorych na tyfus plamisty. Choroba ta wybuchła w obozie na kilka miesięcy przed wkroczeniem aliantów. Zaraziwszy się tyfusem od pielęgnowanych przez siebie współwięźniów, zmarł 19 lutego 1945 r., na krótko przed wyzwoleniem obozu. Jego ciało spalono na miejscu kaźni. Beatyfikował go Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.