«powrót

bł. Stanisław Sołtys

Bł. Stanisław Sołtys – zwany Kazimierczykiem, od miasta, z którego pochodził – urodził się 27 września 1433 r. w Kazimierzu (obecnie dzielnica Krakowa). Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, po ukończeniu którego z tytułem doktora teologii wstąpił do zakonu kanoników regularnych laterańskich , pracujących przy kościele Bożego Ciała.

Po przyjęciu święceń kapłańskich, posługiwał przy tym kościele jako kaznodzieja, spowiednik, opiekun biednych i chorych. Ponadto w przyległym klasztorze był wychowawcą młodzieży zakonnej oraz zastępcą przełożonego.

W życiu duchowym bł. Stanisław wyróżniał się surowością życia, wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu, Męki Pańskiej i Matki Bożej, a także do swojego patrona św. Stanisława Biskupa , którego grób nawiedzał w każdy piątek.

Na kazania bł. Stanisława ściągały tłumy nie tylko z Kazimierza i Krakowa. Cieszył się za życia i po śmierci wielkim poważaniem i opinią świętości u wiernych.

Po śmierci w 1489 r. został pochowany w kościele Bożego Ciała w prezbiterium obok ołtarza św. Marii Magdaleny. Jego grób stał się miejscem pielgrzymek, gdzie wierni wypraszali liczne nadzwyczajne łaski.

Już w pierwszym roku po jego śmierci zapisano 176 takich łask. Urzędowego zatwierdzenia kultu bł. Stanisława Kazimierczyka dokonał papież Jan Paweł II , beatyfikując go 18 kwietnia 1993 r. w Rzymie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.