«powrót

salezjanie

Salezjanów założył w 1859 r. św. Jan Bosko , wybitny wychowawca młodzieży. Ich charyzmatem jest wychowanie młodzieży, szczególnie biednej, opuszczonej i zagrożonej.

Są jednym z najliczniejszych instytutów życia konsekrowanego: na świecie jest 16502 salezjanów, w tym 1170 Polaków.

W naszym kraju salezjanie prowadzą 110 parafii, opiekują się 4 sanktuariami. Prowadzą 10 domów pielgrzyma (rekolekcyjnych) i wypoczynkowych, 4 szkoły podstawowe, 18 gimnazjów, 29 szkół średnich i 2 szkoły wyższe, 10 burs, internatów i domów studenckich, 5 placówek opiekuńczo-leczniczych. Mają 2 wydawnictwa: Wydawnictwo Salezjańskie i Wydawnictwo „Poligrafia Salezjańska”.

Z inicjatywy i pod opieką salezjanów działają: założone w 1876 r. przez ks. Bosko, Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich, którego głównym zadaniem jest prowadzenie i wspieranie działalności wychowawczo-apostolskiej wśród młodzieży, Woluntariusze Księdza Bosko, Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” oraz „SALTROM” – Salezjański Ruch Troski o Młodzież. Polscy błogosławieni salezjanie to: ks. Józef Kowalski , Czesław Jóźwiak , Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski.

Pełna nazwa: Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego (SDB).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.