«powrót

o. Ludwik Mzyk

O. Ludwik Mzyk, werbista , urodził się 22 kwietnia 1905 r. w Chorzowie Starym. Nowicjat i studia odbył w Austrii. Pracę doktorską z teologii obronił na „Gregorianum” w Rzymie. Tam też 30 października 1932 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

W 1935 r. został mistrzem nowicjatu w Chludowie k. Poznania.

25 stycznia 1940 r. został osadzony przez hitlerowców w Forcie VII w Poznaniu, gdzie był torturowany, a 20 lutego 1940 r. został pobity i rozstrzelany.

Beatyfikował go Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie w gronie 108 męczenników II wojny światowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.