«powrót

adoratorki

Istotą powołania adoratorek Krwi Chrystusa jest oddanie się Jezusowi, który przelał swoją Krew, by uwolnić wszystkich od grzechu i pojednać z Bogiem w miłości.

Oddanie to dokonuje się poprzez adorację i wynikającą z niej gotowość sióstr do służby apostolskiej.

Siostry wychodzą naprzeciw potrzebom Ludu Bożego, zwłaszcza biednych we wszystkich okresach ich życia, podejmując różne posługi. Wśród nich jest dzieło wychowania, ćwiczenia duchowne, posługi duszpasterskie, prace domowe, troska o osoby chore i w podeszłym wieku.

W Polsce adoratorki prowadzą ewangelizację wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, posługują wśród chorych i starszych. Pomagają w duszpasterstwie parafialnym jako zakrystianki, organistki, kancelistki, a także prowadzą różne grupy przy parafiach.

Zakładając zgromadzenie w 1834 r. bł. Maria de Mattias m.in. pragnęła, aby poprzez dzieło adoratorek Krew Chrystusa czczona była na całym świecie.

W Polsce zgromadzenie istnieje od 1946 r. Na świecie jest 1940 adoratorek, w tym 73 Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa (ASC).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.