«powrót

siostry od aniołów

Siostry od aniołów są bezhabitowym zgromadzeniem zakonnym. Ich celem w życiu wewnętrznym i apostolskim jest nieustanne adorowanie Boga, a zarazem służenie ludziom.

Obecność sióstr w społeczności ma na wzór Aniołów Stróżów prowadzić do Boga, chronić przed złem i pomagać w wytrwaniu w dobrym.

Jednym z elementów powołania sióstr od Aniołów jest pomoc kapłanom w szerzeniu i pogłębianiu wiary katolickiej. Charyzmat ten siostry realizują przez nauczanie religii zbiorowe i indywidualne, tworzenie i prowadzenie grup, szczególnie młodzieżowych oraz organizowanie dni skupienia i rekolekcji. Podejmują także pracę wychowawczą w przedszkolach, szkołach i zakładach; pracują jako pielęgniarki, opiekunki społeczne i parafialne. Prowadzą również pracę misyjną w Afryce i apostolat na Wschodzie.

Z inspiracji i pod opieką sióstr od Aniołów działa Sekretariat Misyjny, którego świeccy członkowie swoją modlitwą, troską i cierpieniem wspierają siostry od Aniołów pracujące w Afryce. Analogiczny sekretariat – EFFATA – powstał do pomocy katolikom na Wschodzie.

Zgromadzenie założył ks. Wincenty Kluczyński oraz m. Bronisława Stankowicz w 1889 r.

Na świecie jest ok. 150 sióstr od Aniołów, w tym 113 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr od Aniołów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.