«powrót

antoninki

Celem antoninek jest niesienie bezinteresownej pomocy potrzebującym, biednym i chorym w ich domach.

Cel ten realizują m.in. poprzez opiekę nad opuszczonymi i potrzebującymi pomocy, pielęgnowanie samotnych chorych, pracę w domach opieki, przedszkolach i prowadzenie kuchni dla ubogich oraz roznoszenie posiłków osobom niepełnosprawnym.

Ponadto pomagają w duszpasterstwie parafialnym, katechizują dzieci, pracują w charakterze zakrystianek i organistek, a także służą pielgrzymom.

Obecnie zgromadzenie ma 10 domów w Polsce i 2 we Włoszech. W 1980 r. otworzyło placówkę w Rzymie, siostry pracują tam także w domu pielgrzyma dla Polaków „Corda Cordi”.

Zgromadzenie należy do rodziny franciszkańskiej. Za przykładem św. Franciszka i założycielki swe życie duchowe siostry opierają na Ewangelii, starając się ukochać Boga nade wszystko, a w Nim i dla Niego – bliźnich.

Zgromadzenie założyła w 1933 r. w Polsce m. Innocenta Katarzyna Rzadka. Zgromadzenie liczy 68 sióstr, same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej pw. św. Antoniego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.