«powrót

augustianki

Augustianki w swym powołaniu zakonnym łączą kontemplację z życiem czynnym. Zgodnie z wielowiekową tradycją zajmują się nauczaniem dzieci i młodzieży. Ich charyzmatem jest praktykowanie rad ewangelicznych, umiłowanie modlitwy i pracy, gotowość do ofiary w służbie bliźnim.

Obecnie zgromadzenie prowadzi szkołę podstawową, gimnazjum, ośrodek wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych i przedszkola. Organizuje rekolekcje młodzieżowe i dni skupienia dla młodzieży żeńskiej.

Siostry niosą również różnoraką pomoc kapłanom w ich pracy duszpasterskiej, zależnie od potrzeb parafii, gdzie znajdują się domy zgromadzenia, których obecnie w Polsce jest 6. Przy każdym domu zorganizowana jest pomoc potrzebującym: wydawanie posiłków, opieka nad rodzinami wielodzietnymi, odwiedzanie osób samotnych i chorych w ich mieszkaniach, niesienie pomocy duchowej i materialnej.

Augustianki zostały założone w 1583 r. w Krakowie przez o. Szymona Mniszka i m. Katarzynę z Kłobucka. Obecnie liczą 69 sióstr, same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Świętego Augustyna w Polsce (OSA).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.