«powrót

bazylianki

Bazylianki są zakonem obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Założyła je w IV w. w Azji Mniejszej św. Makryna, siostra św. Bazylego Wielkiego, którego reguła jest podstawą życia zakonnego bazylianek.

Zgodnie z nią siostry starają się kochać Boga ponad wszystko, a miłość bliźniego realizować w pracy apostolskiej, zależnie od potrzeb Kościoła powszechnego, a zwłaszcza Wschodniego.

Ze względu na kontemplacyjno-czynny charakter zakonu jego konstytucje stanowią, że każda z sióstr uczestniczy w misyjnej pracy Kościoła niezależnie od tego, jaką we wspólnocie wykonuje pracę.

W Polsce bazylianki prowadzą katechizację obrządku greckokatolickiego w 14 szkołach podstawowych i 5 punktach katechetycznych, do których uczęszcza łącznie 456 dzieci.

W czterch parafiach zajmują się wypiekiem prosfory – chleba używanego do liturgii greckokatolickiej. Ponadto prowadzą kuchnię w klasztorze bazylianów, szyją i haftują szaty liturgiczne. W domu formacyjnym prowadzą rekolekcje dla dziewcząt. Opiekują się również chorymi w domach prywatnych. Na terenach Polski bazylianki są od XVII w. Na świecie jest 676 bazylianek, z czego 18 w Polsce.

Pełna nazwa: Siostry Zakonu Świętego Bazylego Wielkiego (OSBM).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.