«powrót

benedyktynki

Benedyktynki są zakonem, którego początki sięgają VI w., kiedy św. Benedykt zredagował swoją regułę, w Polsce są od XI w. Najstarszy znany i do dziś istniejący dom w Polsce otworzyły w Staniątkach w 1216 r. Powołaniem mniszek jest szukanie Boga poprzez modlitwę, zwłaszcza kult liturgiczny i życie wspólne.

Klasztor benedyktyński stanowi według wyrażenia św. Benedykta szkołę służby Pańskiej. Siostry prowadzą życie w zasadzie klauzurowe, z rzadka tylko i wyjątkowo podejmują jakieś prace na zewnątrz. Bendyktynki nie zakładają z góry żadnej konkretnej działalności zewnętrznej.

W swoich kościołach, które są jednocześnie zakonne i parafialne (Krzeszów, Przemyśl, Staniątki, Żarnowiec), uczestniczą w życiu parafii, głównie przez opiekę nad zakrystią i grę na organach. Tam, gdzie kościoły są sanktuariami pielgrzymkowymi (Krzeszów , Sierpc ), mają swój udział w opiece nad pielgrzymami. W Staniątkach i Żarnowcu istnieją zbiory muzealne. Oba te klasztory są licznie odwiedzane przez turystów z racji zabytków architektury i wystroju.

Na świecie jest ok. 10 tys. benedyktynek, w tym ponad 140 Polek.

Polską błogosławioną benedyktynką jest s. Kolumba Gabriel .

Pełna nazwa: Mniszki Zakonu Świętego Benedykta (OSB).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.