«powrót

benedyktynki misjonarki

Benedyktynki misjonarki starają się realizować benedyktyńską zasadę „módl się i pracuj” przez świadectwo życia konsekrowanego, włączonego w nurt liturgii Kościoła oraz przez pracę apostolską i misyjną wśród dzieci, zwłaszcza opuszczonych, młodzieży i laikatu żeńskiego.

Zgromadzenie opiekuje się dziećmi w dwóch dużych ośrodkach pomocy.

W Ełku siostry prowadzą dom pomocy opiekując się chłopcami upośledzonymi umysłowo. Ponadto zgromadzenie otworzyło Dzienny Ośrodek Pomocy dla dzieci i Zespół Szkół Specjalnych w Ełku.

W Puławach funkcjonuje Specjalny Ośrodek Wychowawczy dla chłopców z upośledzeniem umysłowym i opóźnionych w rozwoju z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz patologicznych.

W Otwocku, Gdańsku i Borkowicach siostry prowadzą przedszkole. Znajdują w nich opiekę i wstępną formę edukacji dzieci z różnych rodzin.

Benedyktynki misjonarki podejmują również działalność katechetyczną i parafialną. Ważne miejsce w posłudze zgromadzenia zajmują misje w Brazylii i Ekwadorze. Zgromadzenie założyła w 1917 r. Polka m. Jadwiga Józefa Kulesza.

Na świecie jest 312 benedyktynek misjonarek, w tym 209 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek (OSB).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.