«powrót

benedyktynki samarytanki

Benedyktynki samarytanki podejmują pracę wśród osób niesprawnych intelektualnie, zagubionych pod względem moralnym oraz ludzi z marginesu społecznego.

Założyła je w 1926 r. Polka, m. Jadwiga Jaroszewska, która organizowała domy dla dzieci upośledzonych umysłowo, młodocianych przestępców, „dzieci ulicy” i upadłych kobiet.

W Polsce siostry pełnią posługę samarytańską w domach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu, w ośrodkach wychowawczych dla młodzieży z rodzin patologicznych oraz w domu samotnej matki.

W 1998 r. podjęły także prace wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w domu dziecka na terenie Białorusi (k. Homla). Ogółem opieką sióstr w wyżej wymienionych placówkach objętych jest 800 osób.

Podstawą organizacji placówek zgromadzenia jest system tzw. rodzinkowy, wypracowany przez założycielkę, który polega na stworzeniu we wszystkich miejscach pracy atmosfery domu rodzinnego, przenikniętej miłością na wzór rodziny naturalnej.

Zgromadzenie liczy 144 siostry, same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (OSBSam).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.