«powrót

bernardynki

Bernardynki są zakonem kontemplacyjnym. Pierwszy ich klasztor powstał w 1459 r. na Stradomiu w Krakowie. Należą do rodziny franciszkańskiej.

Mniszki starają się budować Królestwo Boże przez dawanie świadectwa życia konsekrowanego i kontemplacyjnego oraz przez modlitwę adoracyjną, wstawienniczą i przebłagalną za cały świat.

Charakterystyczną cechą bernardynek jest pielęgnowana w ich kościołach adoracja Najświętszego Sakramentu ; w czterech ma ona charakter wieczysty. Często do adoracji prowadzonej przez siostry włączają się osoby świeckie.

W czasie wolnym od modlitwy bernardynki haftują, szyją szaty i paramenty liturgiczne oraz kołdry. Poza tym wykonują różne prace w kościele, klasztorze i ogrodzie. W kilku klasztorach wypiekane są hostie i komunikanty do Mszy św.

Bernardynki włączają się również w życie miejscowych wspólnot. W Krakowie przy kościele bernardynek działa Pobożne Stowarzyszenie Dobrej Śmierci p.w. św. Józefa, którego celem jest niesienie pomocy konającym przez modlitwę.

Zakon istnieje tylko w Polsce, liczy ok. 200 sióstr.

Pełna nazwa: Mniszki Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu (OSFB).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.