«powrót

boromeuszki mikołowskie

Boromeuszki z Mikołowa należą do rodziny sióstr boromeuszek, ich zgromadzenie usamodzielniło się w 1939 r. Powołaniem sióstr jest miłosierdzie w służbie cierpiącym, chorym, niepełnosprawnym, opuszczonym i ubogim oraz dzieciom i młodzieży, zwłaszcza zaniedbanej, ubogiej i opuszczonej. Składają dodatkowy czwarty ślub miłosierdzia.

Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjno-czynny i apostolsko-charytatywny. Konkretną realizacją charyzmatu miłosierdzia jest praca pielęgniarska, opiekuńcza, wychowawcza, katechetyczna, parafialna oraz każda forma pomocy duchowej i materialnej człowiekowi potrzebującemu.

W duchu swego powołania zgromadzenie podejmuje i prowadzi dzieła charytatywne takie jak: pielęgnacja chorych w szpitalach, prowadzenie 2 zakładów opiekuńczo-leczniczych, 9 domów pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci, 2 ośrodków wychowawczych, 1 bursy oraz katechizacja w szkołach i przedszkolach.

Siostry prowadzą również działalność misyjną w Zambii. Spieszą także z pomocą ludziom chorym, biednym i opuszczonym w środowisku swego życia i pracy.

Zgromadzenie liczy 288 sióstr.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie (SCB).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.