«powrót

boromeuszki trzebnickie

Charakterystycznym rysem boromeuszek z Trzebnicy jest składany czwarty ślub miłosierdzia, poprzez który siostry zobowiązują się do praktykowania miłosierdzia w myślach, słowach i postępowaniu wobec wszystkich i zawsze, aż do oddania swego życia. Zgromadzenie założył Józef Chauvenel w 1652 r. we Francji, jego powołaniem jest kontemplacja i miłosierdzie.

Gałąź boromeuszek z Trzebnicy została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską w 1857 r. Swoją posługę siostry pełnią w zakładach opieki dla dzieci i młodzieży, w domach dla osób starszych, w szpitalach, w sanatoriach oraz w innych instytucjach społeczno-charytatywnych. Same prowadzą 3 zakłady opiekuńczo-lecznicze, dom pomocy społecznej i specjalny zakład wychowawczy.

Podejmują też ambulatoryjną pielęgnację chorych, wychowanie dzieci, zwłaszcza opuszczonych i opóźnionych w rozwoju, oraz katechizację wraz z innymi formami pomocy w duszpasterstwie.

Podjęły również służbę miłosierdzia w krajach misyjnych, m.in. w Senegalu w zachodniej Afryce. Innym terenem pracy boromeuszek jest apostolska działalność na terenie Syberii.

Obecnie zgromadzenie liczy 141 sióstr.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza (SCB).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.