«powrót

siostry Bożego Serca Jezusa

Powołaniem sióstr Bożego Serca Jezusa jest wynagradzanie Bogu za własne grzechy i niedoskonałości oraz za grzechy świata.

Powołanie to realizują poprzez ofiarne życie przepełnione miłością, codzienną modlitwę i pracę.

Zajmują się katechizacją i chrześcijańską opieką nad dziećmi, a także pomagają w duszpasterstwie parafialnym i pielęgnowaniu ludzi chorych i starych. Działalność charytatywną siostry podejmują indywidualnie, przez osobisty kontakt z osobami będącymi w potrzebie duchowej czy materialnej.

Siostry Bożego Serca Jezusa są gotowe podejmować każde zadanie apostolskie stosownie do potrzeb Kościoła. Każda członkini zgromadzenia jest odpowiedzialna za charyzmat w zakresie powierzonych jej obowiązków.

Duchowość sióstr opiera się na duchowości ignacjańskiej. Więzią, która jednoczy siostry, jest miłość Chrystusa. Uzewnętrznia się ona przez służbę bliźnim. Służba ta ma być znakiem dla świata, a także realizacją hasła św. Ignacego Loyoli – „Wszystko na większą chwałę Bożą”.

Zgromadzenie założyła Gabriela Klausa w 1928 r. we Wrocławiu. Liczy 38 sióstr, w tym 28 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Bożego Serca Jezusa (CDC)

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.