«powrót

córki Bożej Miłości

Celem córek Bożej Miłości jest nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży, opieka nad dziewczętami pracującymi w miastach oraz praca charytatywna wśród potrzebujących pomocy, niezależnie od ich wyznania i narodowości.

Swoim życiem i pracą siostry pragną uczynić Bożą miłość widzialną w świecie. Apostolat polskiej prowincji córek Bożej Miłości obejmuje wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży, m.in. katechizację w szkołach, prowadzenie przedszkoli i burs dla studentek; działalność społeczno-charytatywną – prowadzenie zakładów dla dzieci, dziewcząt i chłopców niepełnosprawnych oraz pomoc w duszpasterstwie parafialnym w charakterze kancelistek, organistek i opiekunek chorych. Siostry podejmują także duszpasterstwo powołaniowe.

Zgromadzenie zostało założone w 1868 r. w Wiedniu przez m. Franciszkę Lechner, w Polsce istnieje od 1885 r. Na świecie jest 1361 córek Bożej Miłości, w tym 231 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Córek Bożej Miłości (FDC).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.