«powrót

córki św. Franciszka Serafickiego

Powołaniem córek św. Franciszka jest modlitwa i działalność apostolska na rzecz Kościoła lokalnego. Siostry pracują w duszpasterstwie parafialnym, m.in. prowadzą katechizację, pełnią funkcję organistek, kancelistek, zakrystianek, a także angażują się w dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego, opiekując się chorymi, ubogimi i potrzebującymi.

Siostry pracują na terenie 7 diecezji i archidiecezji w Polsce (Sandomierz, Radom, Lublin, Częstochowa, Warszawa, Przemyśl, Gliwice) i 3 poza granicami (Rzym, Wiedeń, Łuck).

Córki św. Franciszka mają duchowość typową dla zgromadzeń opartych na regule św. Franciszka. Zgromadzenie założył w 1928 r. w Sandomierzu bł. Antoni Rewera, obecnie liczy 74 siostry.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Córek św. Franciszka Serafickiego (CFSF).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.