«powrót

córki Maryi Niepokalanej

Córki Maryi Niepokalanej są bezhabitowym zgromadzeniem zakonnym, założonym przez bł. Honorata Koźmińskiego w 1891 r. w celu szerzenia czci Maryi Niepokalanej przez oddanie się w niewolę miłości według św. Ludwika Grignion de Montfort i pracę nad podniesieniem poziomu życia religijnego i moralnego mieszkańców miast.

Pracują wśród ludności miejskiej, przy czym od początku istnienia wspólnoty nie noszą stroju zakonnego, co ułatwia im wejście do różnych środowisk, nawet tam, gdzie oficjalna obecność Kościoła jest utrudniona.

Obecnie siostry prowadzą przedszkole w Grójcu oraz dom dziecka dla chłopców i zakład opiekuńczo-leczniczy dla przewlekle chorych w Radomiu. Kierują też Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście n. Pilicą.

Ponadto siostry pracują jako katechetki w szkołach podstawowych i średnich w Polsce, na Białorusi i na Litwie. Pracują też w szpitalach i biurach.

W ostatnich latach zgromadzenie zaczęło prowadzić Dom Polskiej Misji Katolickiej w La Ferte k. Paryża oraz Papieskie Kolegium Rumuńskie w Rzymie.

Od 2000 r. siostry pracują także na misjach w Czadzie.

Obecnie zgromadzenie liczy 145 sióstr, same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.