«powrót

dominikanki

Charyzmatem dominikanek jest głoszenie Ewangelii najbardziej potrzebującym przez nauczanie prawdy ewangelicznej, podnoszenie poziomu oświaty i niesienie pomocy cierpiącym.

Dominikanki służą ludziom, pomagając im w drodze do zbawienia w różnych warunkach, zarówno w krajach katolickich, jak i misyjnych.

Najczęstszą formą głoszenia Bożej prawdy jest katechizacja dzieci, młodzieży i dorosłych.

Inne formy przepowiadania to prowadzenie grup rekolekcyjnych, zwłaszcza dla dziewcząt, organizowanie i prowadzenie dni skupienia, nocy modlitwy, uczestnictwo w pracy małych grup duszpasterskich.

Dominikanki pracują na czterech kontynentach: w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Włoszech, Kamerunie, na Białorusi i Ukrainie oraz na dalekiej Syberii w Rosji.

W Polsce wydają miesięcznik duszpasterstwa powołań „Okruszyna”, prowadzą 2 domy opieki społecznej, specjalny ośrodek wychowawczy i 4 przedszkola.

Zgromadzenie założyła w 1861 r. w Polsce sługa Boża m. Kolumba Białecka.

Polską błogosławioną dominikanką jest Julia Rodzińska . Zgromadzenie obecnie liczy ok. 350 sióstr, głównie Polek, z czego ponad 40 pracuje na misjach i zagranicą.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr św. Dominika (OP).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.