«powrót

dominikanki klauzurowe

Dominikanki klauzurowe prowadzą życie kontemplacyjne, skupione na modlitwie i pokucie. Ich zadaniem jest szukać, rozważać i wzywać Chrystusa w cichości.

Specyficzne apostolstwo dominikańskich mniszek dokonuje się poprzez świadectwo ich ukrytego i oddzielonego od świata życia, którego sercem jest uroczyste odprawianie liturgii.

Ponieważ hasłem zakonu dominikańskiego jest Veritas (Prawda), mniszki zobowiązane są do rzetelnego, permanentnego studium, poprzez które głębiej poznają i kontemplują Bożą prawdę, aby móc przekazywać ją innym.

Działalność mniszek dominikańskich czasem może przybierać widzialną formę, np. przez pisanie artykułów do prasy katolickiej czy wydawanie książek, a także przez kontakty osobiste w rozmównicy klasztornej z pojedynczymi osobami czy grupami ludzi z racji np. pielgrzymek lub rekolekcji odprawianych przy klasztorze.

Zakon założył w 1206 r. św. Dominik Guzman, w Polsce istnieje od 1225 r. Na świecie jest ok. 3600 dominikanek klauzurowych w 228 klasztorach, z czego 70 w 3 klasztorach w Polsce.

Pełna nazwa: Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego (OP).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.