«powrót

dominikanki misjonarki

Zgromadzenie dominikanek misjonarek założył w 1932 r. dominikanin o. Jacek Woroniecki w celu uświęcenia członkiń i pracy misyjnej, zwłaszcza na Wschodzie oraz dla budzenia w kraju potrzeby zrozumienia tej pracy.

Realizując cele wytyczone przez założyciela, podejmują pracę ekumeniczną, ze szczególnym uwzględnieniem ekumenii wschodniej.

Od strony teoretycznej organizują seminaria pogłębiające znajomość problemów Kościoła katolickiego obrządków wschodnich oraz Kościoła prawosławnego . Zadaniem zgromadzenia jest również propagowanie misyjnego charakteru Kościoła.

Siostry realizują to zadanie przez uwrażliwianie na sprawę misji dzieci, młodzieży i dorosłych podczas katechizacji, konferencji i spotkań indywidualnych.

W kraju zgromadzenie podejmuje różne formy pracy duszpasterskiej, zwłaszcza katechetycznej i charytatywnej.

Obecnie zgromadzenie liczy 40 sióstr, same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Dominikanek Misjonarek Jezusa i Maryi (OP).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.