«powrót

duchaczki

Duchaczki charakteryzuje szczególne umiłowanie Ducha Świętego jako Osobowej Miłości jednoczącej Ojca i Syna oraz uczestnictwo w misji Kościoła poprzez pełnienie dzieł miłosierdzia. W pracy tej siostry starają się widzieć w cierpiących braciach Chrystusa.

Swój charyzmat duchaczki realizują obecnie, służąc chorym w szpitalach, domach opieki i domach prywatnych, a także przez wychowanie dzieci i młodzieży w ramach katechizacji. Prowadzą także przedszkola, dom dziecka i dom samotnej matki.

Podejmują także pracę parafialną jako organistki, zakrystianki, kancelistki, pielęgniarki środowiskowe i opiekunki chorych.

W 1979 r. zgromadzenie podjęło pracę misyjną w Burundi, gdzie siostry w dwóch placówkach prowadzą centrum zdrowia.

W 1980 r. siostry rozpoczęły prace w parafii Chrystusa Króla w Rzymie.

Obecnie w Polsce duchaczki prowadzą dom dziecka, dom opieki dla kobiet i 2 przedszkola.

Zgromadzenie powstało w 1175 r. we Francji, w Polsce jest od 1220 r. Obecnie liczy 207 sióstr, same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia (CSS).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: