«powrót

siostry Duszy Chrystusowej

Celem zgromadzenia jest kult Duszy Chrystusa oraz szerzenie Jej czci. Siostry wypełniają ten cel m.in. przez ukazywanie wartości każdej nieśmiertelnej duszy ludzkiej, przekazywanie tej prawdy innym i zapalanie ich do potęgowania w sobie życia Bożego, aby stawali się coraz bardziej żywymi i twórczymi członkami Mistycznego Ciała Chrystusa.

Dla jego osiągnięcia siostry podejmują działalność w następujących dziedzinach: rozbudzanie w społeczeństwie ducha apostolskiego i misyjnego, kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim, pielęgnowanie chorych oraz prowadzenie pracowni i punktów usługowych.

Po 1989 r. siostry założyły 2 przedszkola w Krakowie i Gdańsku. Prowadzą też sklep z dewocjonaliami i szatami liturgicznymi. Organizują rekolekcje, włączają się w różne akcje młodzieżowe, roztaczają w miarę możliwości opiekę nad chorymi i wspomagają biednych.

Obecnie zgromadzenie posiada 13 domów w Polsce, w 1976 r. założono dom zakonny w USA, a w 1991 r. placówkę misyjną w Kamerunie.

Zgromadzenie założyła w 1923 r. w Polsce sługa Boża m. Zofia Tajber. Obecnie liczy 120 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.