«powrót

elżbietanki cieszyńskie

Elżbietanki z Cieszyna zajmują się pielęgnowaniem chorych w szpitalach i domach prywatnych oraz wszechstronną pracą w duszpasterstwie parafialnym.

Charakterystyczną drogą realizacji powołania do świętości jest w zgromadzeniu pełnienie miłosierdzia chrześcijańskiego na wzór patronki św. Elżbiety Węgierskiej, która służyła Bogu w bliźnich.

Praca sióstr św. Elżbiety jest samarytańską służbą wyrosłą z Ewangelii. Przy posługiwaniu chorym siostry przejawiają troskę o kształtowanie ducha podopiecznych poprzez dostarczanie odpowiedniej lektury, przywołanie kapłana, zachętę do korzystania z sakramentów, wręczanie drobnych upominków z okazji świąt.

Elżbietanki z Cieszyna prowadzą także dom pomocy społecznej dla osób starszych i przewlekle chorych, organizują dla dzieci z rodzin rozbitych i alkoholików kolonie charytatywne, z których co roku korzysta ok. 200 dzieci.

Prowadzą również ochronkę dla dzieci biednych i z rodzin rozbitych i patologicznych.

Zgromadzenie powstało w 1622 r. w Niemczech, w Polsce jest od 1736 r., obecnie liczy 61 sióstr, same Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.