«powrót

eucharystki

Powołaniem eucharystek jest oddawanie szczególnej czci Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie i szerzenie tej czci w każdym środowisku.

Siostry nauczają także życia chrześcijańskiego i wychowują według zasad wiary katolickiej dzieci i młodzież. Szerzeniem ducha nauki Chrystusowej zajmują się zwłaszcza w środowiskach zaniedbanych.

Zgromadzenie stara się zaszczepić życie sakramentalne, a szczególnie eucharystyczne w każdym środowisku. Realizuje swoje cele głównie przez współpracę z duchowieństwem parafialnym w jego służbie duszpasterskiej oraz przez podejmowanie takich form działalności, które umożliwiają wpływ apostolski na środowisko. Do form tych należy: katechizacja dzieci i młodzieży, przygotowywanie grupowe i indywidualne do sakramentów, organizowanie zespołów parafialnych, prowadzenie grup dziewcząt i kobiet, organizowanie rekolekcji i dni skupienia, podejmowanie opieki nad chorymi i ubogimi na terenie parafii, służenie wspólnotom parafialnym w charakterze organistek, zakrystianek, sekretarek itp.

Obecnie siostry prowadzą w naszym kraju 2 własne przedszkola, opiekują się także Eucharystycznym Ruchem Młodych.

Zgromadzenie założył bł. Jerzy Matulewicz w 1923 r. na Wileńszczyźnie. Obecnie liczy 202 siostry, w tym 91 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.