«powrót

felicjanki

Powołaniem felicjanek jest ukazywanie bezgranicznej miłości Boga, objawiającej się w całkowitym poddaniu się Jego woli.

Powołanie to realizują służeniem dzieciom, osobom starszym, opuszczonym, samotnym, chronicznie chorym oraz rodzinom potrzebującym pomocy.

W Polsce zaangażowane są w różne prace apostolskie w parafiach: katechizują dzieci i młodzież, prowadzą grupy modlitewne, organizują rekolekcje, dni skupienia dla dziewcząt, pracują jako organistki, kancelistki, zakrystianki, opiekują się chorymi.

Prowadzą przedszkola, szkołę podstawową, gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Warszawie, domy pomocy społecznej, dzienne ośrodki opieki dla osób starszych i świetlice dla dzieci.

W kuchniach charytatywnych dożywiają dzieci, młodzież i dorosłych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Siostry felicjanki oddają się też pracy misyjnej w Kenii. Pracują też we Włoszech, Francji, Anglii, Estonii i na Ukrainie.

Felicjanki założyła bł. Maria Angela Zofia Truszkowska w 1855 r. w Polsce. Na świecie jest ok. 2280 felicjanek, w tym 772 Polek, z czego 42 na misjach i zagranicą.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego (CSSF).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.