«powrót

franciszkanki Maryi Nieustającej Pomocy

Głównym celem franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy jest praca wśród ludzi nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie dzieł miłosierdzia.

W swoich podopiecznych siostry starają się dostrzec cierpiącego i potrzebującego Chrystusa, służyć im z miłością, tak jak samemu Zbawicielowi.

Szczegółowym charyzmatem zgromadzenia jest praca wśród ludzi nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie dzieł miłosierdzia w zakładach leczniczych lub przez pielęgniarstwo otwarte, aby apostolstwem czynnej miłości włączyć się w zbawczą działalność Kościoła.

W większych domach siostry prowadzą własne dzieła. Pracują także jako pielęgniarki w szpitalach lub w terenie, szczególnie w diecezjalnych ośrodkach Caritas .

Franciszkanki Maryi Nieustającej Pomocy oddają się także pracy katechetycznej, prowadzą przedszkole. Inną formą apostolstwa jest praca w środowisku parafialnym.

Zgromadzenie powstało w 1890 r., na Węgrzech, zatwierdzone na prawie diecezjalnym w archidiecezji wrocławskiej 29 marca 1932 r.

Na świecie jest ok. 70 franciszkanek MNP, w tym 58 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.