«powrót

franciszkanki misjonarki

Franciszkanki misjonarki Maryi poświęcają się powszechnej misji Kościoła. Są gotowe apostołować wśród każdego ludu i wszędzie, nawet w pionierskich i niebezpiecznych warunkach.

Zaangażowanie apostolskie zgromadzenia koncentruje się w 4 kierunkach: ewangelizacji bezpośredniej – poprzez katechezę, przygotowanie katechistów i inne formy pracy duszpasterskiej; szkolnictwa – od przedszkoli do uniwersytetów włącznie; udziału w służbie zdrowia – przede wszystkim dla najbiedniejszych, w tym dla trędowatych itd.; służby społecznej – pracy na rzecz ludów ubogich, zwłaszcza nad dowartościowaniem kobiety w rodzinie i społeczeństwie.

Obecnie siostry mają 14 domów w Polsce i 4 na Ukrainie.

Polki pracują w krajach misyjnych oraz w krajach Europy i Ameryki Północnej.

Prowadzą prywatne przedszkole, 2 domy rekolekcyjne i 3 domy pomocy społecznej dla dzieci niepełnosprawnych.

Zgromadzenie powstało w 1877 r. w Indiach, w Polsce jest od 1922 r. Obecnie siostry pracują w 77 krajach świata na wszystkich kontynentach, liczą ponad 7800 członkiń, w tym 224 Polki, z czego ponad połowa pracuje na misjach i zagranicą.

Pełna nazwa: Franciszkanki Misjonarki Maryi (FMM).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.