«powrót

franciszkanki od pokuty i chrześcijańskiej miłości

Powołaniem franciszkanek od pokuty i chrześcijańskiej miłości jest franciszkańska prostota, służba i bezgraniczne zawierzenie Bogu. Siostry realizują je poprzez modlitwę, wychowanie dzieci i młodzieży oraz opiekę nad chorymi, biednymi i opuszczonymi.

W polskiej prowincji siostry opiekują się umysłowo chorymi w zakładach specjalnych. Służą chorym w szpitalach jako pielęgniarki i lekarki. Pracują też w szkołach jako nauczycielki religii.

Pracują również na rzecz pielgrzymów przyjeżdżających do Niepokalanowa czy Częstochowy .

Pomagają biednym, opuszczonym, pocieszają więźniów. Siostry podjęły również troskę o ratowanie ludzkiego życia przez prowadzenie domu matki „Dar Życia”, w którym dbają o potrzeby materialne swych podopiecznych.

Od 1996 r. polskie siostry pracują na placówce misyjnej w Biharamulo w Tanzanii.

Zgromadzenie powstało 1835 r. w Holandii, w Polsce jest od 1867 r. Na świecie jest ok. 2100 franciszkanek od pokuty i chrześcijańskiej miłości, w tym 143 Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej (CSF).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.