«powrót

franciszkanki służebnice Krzyża

Służba niewidomym na ciele i duszy jest powołaniem franciszkanek służebnic Krzyża, nazywanych siostrami z Lasek .

Siostry służą niewidomym na każdym etapie życia. Prowadzą również apostolstwo „niewidomych na duszy”, czyli ludzi dalekich od Boga wskutek niewiary lub grzechu.

W Polsce, gdzie przebywa większość z nich, siostry pracują głównie w placówkach prowadzonych przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, stowarzyszenie powołane przez Różę Czacką w 1910 r.

Np. w  ośrodku w Laskach k. Warszawy siostry pracują jako wychowawczynie, nauczycielki, katechetki, a także w działach pomocniczych. Do prac apostolskich dla ludzi „niewidomych na duszy” należy prowadzenie domu rekolekcyjnego w Laskach, katechumenatu osób dorosłych oraz Biblioteki Wiedzy Religijnej przy klasztorze warszawskim. Działa tu także Ośrodek Ekumeniczny im. Jana XXIII.

Od 1989 r. zgromadzenie podjęło opiekę i szkolenie dzieci niewidomych w Indiach: w Bangalore i Kotagiri. Zgromadzenie założyła w 1918 r. m. Elżbieta Róża Czacka. Z czasem jego duchowym kierownikiem i współtwórcą został ks. Władysław Korniłowicz . Zgromadzenie obecnie liczy 168 sióstr.

Pełna nazwa: Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża (FSK).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.