«powrót

franciszkanki szpitalne

Franciszkanki szpitalne zajmują się pielęgnowaniem chorych w szpitalach, zakładach, domach opieki i domach prywatnych, w tym także ludzi umysłowo i psychicznie upośledzonych.

Opieka ta dotyczy wszystkich potrzebujących bez względu na wyznanie i stan. Idą wszędzie tam, gdzie wzywa je Kościół. Siostry są otwarte na potrzeby czasu, włączają się do innych, charytatywnych i duszpastersko-apostolskich prac wśród chorych lub w ramach katechizacji i pomocy parafialnej.

W domach prowadzonych przez zgromadzenie siostry pełnią też funkcje kierownicze, by w ten sposób móc lepiej czuwać nad dobrem każdego człowieka im powierzonego.

Obecnie w Polsce prowadzą 3 zakłady opiekuńczo-lecznicze dla ludzi w podeszłym wieku, 1 zakład leczniczo-wychowawczy dla dzieci ze schorzeniami dróg oddechowych, zespołem złego wchłaniania – fenyloketonurią, zespołem Downa i epilepsją oraz dom pomocy społecznej dla dzieci upośledzonych.

Zgromadzenie powstało w 1844 r. w Niemczech, w Polsce jest od 1848 r. Na świecie jest 1455 franciszkanek szpitalnych, w tym 139 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek Trzeciej Reguły św. Franciszka.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.