«powrót

honoratki

Honoratki są bezhabitowym zgromadzeniem zakonnym założonym przez bł. Honorata Koźmińskiego i m. Anielę Różę Kostka-Godecką w 1888 r., w celu podtrzymywania wiary i rozwoju życia chrześcijańskiego w społeczeństwie, szczególnie w środowiskach robotniczych.

Do urzeczywistnienia tego celu służą: pracą zarówno fizyczną, jak i umysłową w różnego typu zakładach przemysłowych, zwłaszcza tych, które zatrudniają znaczny procent kobiet; katechizacją dzieci i młodzieży, zbiorową i indywidualną przede wszystkim w ośrodkach przemysłowych; również nauczaniem zasad wiary ludzi dorosłych; pielęgnowaniem chorych w szpitalach i domach prywatnych, jak również ludzi w podeszłym wieku w domach opieki; opieką nad małymi dziećmi, czy to w mniejszych zespołach prywatnych, czy w zakładach; pracą w różnym charakterze w instytucjach szkoleniowych i wychowawczych.

Obecnie w Łodzi zgromadzenie prowadzi przedszkole, w którym kształtuje dzieci w duchu chrześcijańskim. Wiele sióstr katechizuje w instytucjach oświatowo-wychowawczych. Zgromadzenie zajmuje się też młodzieżą pracującą w różnych zawodach.

Na świecie jest ok. 290 honoratek, z czego 176 to Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.