«powrót

siostry Imienia Jezus

Poświęcenie życia za wolność i rozwój Kościoła na całym świecie jest powołaniem sióstr Imienia Jezus. To bezhabitowe zgromadzenie zakonne założył w 1887 r. bł. Honorat Koźmiński i Franciszka Maria Witkowska.

Apostolski charyzmat zgromadzenia realizowany jest obecnie przede wszystkim przez dawanie świadectwa w środowisku, przez dobry przykład i pomoc potrzebującym, uczestniczenie w pracach duszpasterskich Kościoła lokalnego w charakterze katechetek, zakrystianek, organistek i sióstr prowadzących gospodarstwo domowe na plebaniach.

Od kilku lat zgromadzenie prowadzi w kraju szkołę podstawową i gimnazjum oraz 3 przedszkola. W Namibii otworzyło dom opieki dla dzieci niepełnosprawnych, internat dla dziewcząt, kursy kroju, szycia i gotowania dla kobiet i dziewcząt.

W Anglii, w Londynie zgromadzenie prowadzi dom opieki dla chorych i zaawansowanych wiekiem Polaków.

Indywidualnie siostry pracują w szkołach średnich ogólnokształcących i zawodowych oraz podstawowych, a także w ośrodkach zdrowia i szpitalach.

Na świecie jest ok. 220 sióstr Imienia Jezus, z czego 178 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod Opieką Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych (CSNJ).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.