«powrót

siostry Jezusa Miłosiernego

Zgromadzenie sióstr Jezusa Miłosiernego założył w 1947 r. ks. Michał Sopoćko jako odpowiedź na objawienia Jezusa Chrystusa, który nakazał św. Faustynie Kowalskiej m.in. założenie nowej wspólnoty zakonnej.

Powołaniem sióstr jest wielbienie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego.

W duchu modlitwy: „Jezu, ufam Tobie!”, siostry prowadzą działalność apostolską i wypraszają nadzieję zbawienia, przybliżając tajemnicę Miłosierdzia.

W duchu charyzmatu siostry podejmują też pracę z dziećmi w postaci katechizacji oraz prowadzenia grup dziecięcych „Promyków” i „Apostołek Jezusa Miłosiernego”.

Przy domach zgromadzenia powstają również grupy dorosłych świeckich czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Siostry rozpowszechniają także artykuły i filmy o tematyce Miłosierdzia Bożego, prowadzą audycje radiowe, głoszą rekolekcje, organizują adoracje i nocne czuwania.

Zgromadzenie od początku swego istnienia opiekuje się ludźmi chorymi, starszymi, samotnymi. Siostry pracują w gorzowskim hospicjum dla cierpiących na choroby nowotworowe.

Zgromadzenie liczy ok. 110 sióstr, w tym 84 Polki.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.