«powrót

siostry św. Józefa

Powołaniem sióstr św. Józefa jest głoszenie ewangelicznej miłości miłosiernej poprzez służbę ubogim, osobom starszym i samotnym, pielęgnację chorych oraz opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

Duchowość sióstr św. Józefa koncentruje się wokół tajemnicy Miłości Miłosiernej Boga, objawionej w misterium Wcielenia, Krzyża i Eucharystii.

Siostry pracują jako pielęgniarki w szpitalach i domach opieki społecznej. Otaczają opieką dzieci i młodzież w domu dziecka i specjalnych ośrodkach wychowawczych. Prowadzą też przedszkola, a także nauczają w szkołach. W każdym domu zakonnym wydawane są posiłki dla biednych i praktykowane są inne formy posługi ubogim.

Siostry są zaangażowane również w apostolstwo parafialne oraz w dzieło misyjne Kościoła poprzez pracę w Afryce i Ameryce Południowej.

Z inicjatywy zgromadzenia działają Modlitewne Grupy św. Józefa osób świeckich, które włączają się w charyzmat zgromadzenia.

Zgromadzenie założył w 1884 r. błogosławiony ks. Zygmunt Gorazdowski . Obecnie liczy ono ok. 480 sióstr, w tym 356 Polek.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr św. Józefa (CSSJ).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.