«powrót

karmelitanki bose

Karmelitanki bose powstały w 1562 r. w wyniku reformy zakonu karmelitańskiego przeprowadzonej przez św. Teresę z Avila św. Jana od Krzyża . W Polsce są od 1612 r.

Karmelitanki bose prowadzą apostolstwo wyłącznie kontemplacyjne, angażując w nie wszystkie siły swego życia. Wierne duchowi eklezjalnemu, podejmują posługę ofiary i żarliwej modlitwy wstawienniczej za cały Kościół, a zwłaszcza za kapłanów i teologów.

Klasztory użyczają miejsca i pomocy w modlitwie osobom, które o to poproszą, z wykluczeniem jednak wszelkiej formy apostolatu czynnego.

Charyzmat terezjański zaowocował w sposób szczególny w św. Teresie od Dzieciątka Jezus. W 1928 r. została ona ogłoszona przez papieża Piusa XI patronką misji, chociaż nigdy nie opuściła klauzury.

Siostry prowadzą życie kontemplacyjne, dążąc do mistycznego zjednoczenia z Bogiem przez wiarę, nadzieję i miłość. Służą Kościołowi nieustanną modlitwą oraz życiem prowadzonym w samotności, milczeniu i ewangelicznym wyrzeczeniu.

Obecnie na świecie jest 12400 karmelitanek bosych, w tym ponad 500 Polek w 28 klasztorach.

W ostatnich latach powstało też 6 polskich fundacji poza granicami kraju.

Pełna nazwa: Mniszki Bose Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.