«powrót

karmelitanki Dzieciątka Jezus

Celem karmelitanek Dzieciątka Jezus jest kontemplacja i apostolstwo w duchu reguły karmelitańskiej na drodze dziecięctwa duchowego, wychowanie dzieci i młodzieży w tym duchu w środowiskach duchowo zaniedbanych.

Siostry starają się wnosić pokorę, prostotę i pogodę ducha w dzieła swego apostolstwa, przede wszystkim w dziedzinie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży.

Pomagają w pracy duszpasterskiej jako: katechetki, organistki, zakrystianki, opiekunki chorych; prowadzą przedszkola, ochronki, domy rekolekcyjne, dni skupienia, grupy modlitewne, chóry, schole młodzieżowe i dziecięce.

Pod opieką sióstr działają prowadzone przy parafiach Bractwa Dzieciątka Jezus. Bractwa te wdrażają dzieci w życie modlitwy i oddawanie czci Dzieciątku Jezus.

Idąc za wezwaniem Kościoła, podejmują pracę ewangelizacyjną w kraju i poza jego granicami, także na terenach misyjnych. Za przykładem św. Teresy od Jezusa i św. Teresy od Dzieciątka Jezusa starają się o wzrost powołań kapłańskich i misyjnych.

Zgromadzenie założyli w 1921 r. w Polsce o. Maciej Gądek OCD i m. Teresa Kierocińska. Obecnie zgromadzenie liczy ponad 570 sióstr.

Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus (CSCIJ).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.